Skip to main content

Brukervilkår

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester fra ”Narvesen powered by menca” (Menca eies av Kibano AS) til forbrukere. Avtalegrunnlaget for kjøpet er din bestilling med ordrebekreftelse, samt disse salgsbetingelsene. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

Bestillings- og avtaleprosess

Alle bestillinger er bindende i det kredittkorteselskapet godkjenner gjeldende transaksjon. Likeledes er vi bundet av bestillingen, med mindre denne avviker fra det vi har tilbudt i nettbutikken, i vår markedsføring eller liknende. Prosessen er dog regulert i lov om angrerett. Når bestillingen er mottatt og betalingsbekreftelse gitt, vil du motta en ordrebekreftelse. Undersøk med det samme at det du bestilte er i overenstemmelse med bekreftelsen. Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til.

Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme.

Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi søker å ha en høy nøyaktighet i all informasjon som presenteres i vår nettbutikk. Allikevel kan skrive- og / eller trykkfeil forekomme, og vi tar derfor forbehold om at dette kan gjøre at vi ikke klarer å levere i henhold til informasjon gitt i nettbutikk, markedsføring og liknende. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet av en eller annen grunn er trukket tilbake av rettighetshavere. Likeledes forbeholder vi retten til å kansellere hele eller deler av din bestilling ved utsolgtsituasjoner og / eller tilbakehold fra våre produsenter. Dersom slike forhold oppstår, vil du få informasjon om dette, samt hva vi kan tilby i stedet. Dette skal sees på som et nytt tilbud fra vår side, og du vil få muligheten til enten å akseptere eller avvise dette tilbudet.

Priser

Alle priser er utsalgspriser fra oss.

Prisene er inkludert merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr for varer der dette er aktuelt.Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Betaling

”Narvesen powered by menca” aksepterer Mastercard/Eurocard og Visa. For å sikre en god og trygg handleopplevelse har vi valgt DIBS som samarbeidspartner.

Levering og forsinkelse

3 - 6 dager  er vanlig leveringstid. Vi benytter Posten som leveringspartner. For ebøker og MP3 lydbøker er det ingen leveringstid. Ebøkene kan lastes ned fra Min side umiddelbart etter bestilling.

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen. Dersom du har bestilt og betalt innholdsprodukter, men av en eller annen grunn ikke laster ned disse fra bibliotket på lesebrettet, og rettighetshaver (forlag / utgiver) i mellomtiden har trukket tittelen tilbake, vil du mot skriftlig henvendelse få ditt utlegg refundert. Denne refusjonen gir dog ikke rett til heving av hele kjøpet, ei heller refusjon av andre produkter i samme bestilling.

Frakt

For leveranser i Norge kommer det et frakttillegg på kroner 135 (standard pakke). Dette gjelder naturligvis bare fysiske produkter som lesebrett, ikke ebøker og MP3 lydbøker. For leveranser til Svalbard kommer det ytterligere kroner 168 i frakt (standard pakke).

Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, skal du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Dersom produktene har feil eller mangler kan du kreve retting av feilen, prisreduksjon eller heving av kjøpet. Rettighetene du har etter dette punktet, forutsetter at feil og mangler foreligger når du får produktene i din besittelse. Feil du oppdager innen rimelig tid etter at produktet ble tatt i bruk, skal dog normalt regnes som feil som har oppstått før du fikk produktene.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Vi anbefaler dog at reklamasjonen sendes oss skriftlig (med skriftlig menes brev, fax og epost).Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller vårt serviceverksted for inspeksjon eller feilretting. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten.

Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år.

Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. For fysiske produkter, som lesebrett, gjelder vanlig angrefrist. Det er imidlertid

ingen angrefrist på ebøker og MP3 lydbøker. Defekte ebøker og MP3 lydbøker vil bli erstattet. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Vi har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss. Produktet sendes tilbake til oss, om mulig i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Personopplysninger

Alle personopplysninger du gir til oss, er i utgangspunktet nødvendige for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg og rettighetshavere (forlag / utgivere). I tilfeller hvor vi bruker personopplysninger til andre formål, vil vi spesifikt be om tillatelse til dette. Vi vil i det vi ber om tillatelse også informere deg om hva vi kommer til å bruke opplysningene til, eventuelt hvilke andre parter som vil få tilgang til dette.Vi forbeholder oss retten til å be om fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er under 18 år. Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når: • du har samtykket i utleveringen, eller • når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller • i lovbestemte tilfeller. På alt ikke-kryptert innhold vil hver side vannmerkes med dine personalia (Gjelder PDF-filer). Dette for å sikre rettighetshaver mot ikke-autorisert bruk og distribusjon av rettighetsbelagt innhold. Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss.

Rettigheter

Ved kjøp av innholdsprodukter, gis du en sluttbrukerrett til innholdet. Dette er en rett til å lese og bruke innholdet kun til personlig bruk. Det er ikke lov å på noen måte distribuere, kopiere og / eller skrive ut dette slik at andre enn deg selv kan få tilgang til innholdet, uten at du først har innhentet skriftlig godkjenning fra rettighetshaver. Dersom vi finner innhold du har fått rettighet til på fildelingsnettverk eller liknende, vil vi forfølge dette rettslig i alle tilfeller. Du godtar med dette at du ikke har rett til å fjerne eventuelle vannmerker eller krypteringer i noen form. Dette vil utgjøre et rettighetsbrudd, og påtales på lik linje med andre brudd på vilkårene.

Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.